The Vatican State in RomeVatikanet er den katolske kirkes egne stat, som faktisk er den minste selvstendige staten i hele verden. Den finnes siden 1929 og dekker et område på 44 hektar. Sjefen for staten er paven, som samtidig er den katolske kirkens hode. Vatikanet befinner seg på Mons Vaticanus høyden innenfor Romas grenser. Til dette området fraktet keiser Nero en obelisk under sitt styre, og denne obelisken kan man fremdeles se på Petersplassen. I følge legenden ble også Peter korsfestet på denne plasen.

I følge noen statistikker er det totalt 571 innbyggere i Vatikanet. Den viktigste innbyggeren er paven, men i tillegg til ham er det biskoper, folk fra den sveitsiske garde og lignende som bor her.

Det finnes mange bygninger i Roma som tilhører Vatikanet, men som ligger utenfor grensene til Vatikanet. Noen av disse er:
Laterankirken
Santa Maria Maggiore
– San Paolo fuori le Mura
– og mange, mange fler…

Fler artikler om Vatikanet