Forum Romanum

Forum Romanum, opprinelig kalt Forum Magna av romerne, var hovedtorget i gamle Roma. Området er kun 220 meter langt og har en bredde på opp til 50 meter, men allikevel ble området fullt av kirker, triumfbuer og andre konstruksjoner. Det ligger plassert mellom Capitolium og Palatinerhøyden, og ved å besøke Forum Romanum kan man i dag se på ruiner rundt 2000 år gamle, takket være mange vellykkede utgravninger i området.

Man deler ofte Forum Romanum inn i den østre og den vestre delen. Den østlige delen var der det laverestilte folket oppholdt seg, mens den høyere klassen holdt til på vestkanten. Her følger en liste over hva som en gang har vært og hva som kan ses i dag ved et besøk til Forum Romanum:

Antoninus Pius og Faustinas tempel, Augustus triumfbue, Basilica Aemilia, Basilica Iulia, Castor- og Pollux tempelet, Comitium, Concordiatemplet, Curia Iulia, Decennaliebasen, De førti martyrenes oratorium, Dei Consentes portiko, Fokassøylen, Janustemplet, Julius Cæsars tempel, Jupiter Stators tempel, Lacus Curtius, Lacus Juturnae, Lapis Niger, Maxentiusbasilika, Milliarium Aureum, Porticus Margaritaria, Puteal Libonis, Regia, Romulustemplet, Rostra, Santa Maria Antiqua, Saturntempelet, Septimius Severus-buen, Titusbuen, Umbilicus Urbis, Venus Cloacinas helligdom, Venus og Romas tempel, Vespasiantempelet, Vestalinnenes hus, Vestatempelet, Via Sacra, Vicus Tuscus, Volcanal

Metro: Circo Massimo (linje B)
Åpent: 9:00-18:00

Bilder fra Forum Romanum

Forum Romanum in Rome
Forum Romanum

Forum Romanum in Rome

Forum Romanum in Rome
Forum Romanum ,

Organiserte turer du kan bli med på som berører Forum Romanum

– Ancient Rome Half-Day Walking Tour